Formannskapet 18. oktober besluttet at det skal opprettes to nye frivilligsentraler i Bærum, på Rykkinn og Fornebu.

Vedtakene i Formannskapet går ut på at Bærum kommune medvirker til at det etableres to frivillighetssentraler henholdsvis på Rykkinn og Fornebu. Etableringen av sentralene må tilpasses bevilgninger i HP 2017-2020 og omfanget av statlig støtte til formålet.

Frivilligsentralen på Rykkinn er tenkt lokalisert i Rykkinn fritidshus. Lokaliseringen på Fornebu er ikke avklart.