Fortsatt borgerlig samarbeid i Bærum.

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viderefører sitt mangeårige samarbeid om kommunens budsjetter og konstituering av kommunestyret i Bærum.

Høyres Lisbeth Hammer Krog fortsetter som ordfører. Høyre får også varaordføreren. FrP får lederen i hovedutvalget for Bistand og omsorg, og nestleder i hovedutvalget for Levekår og Klagenemnden. KrF får nestlederen i Eierutvalget.

Høyre får øvrige ledere og nestledere, med unntak av Kontrollutvalget som etter tradisjonen ledes av opposisjonen.

Avtalen innebærer at de tre partiene sammen skal forhandle om kommunens årlige budsjetter og opptre samlet i hovedutvalgene og kommunestyret når dette behandles.

 Avtalen gjelder for kommunestyreperioden 2015 - 2019.

Kontaktpersoner

  • Høyre: Gruppeleder Bjørn Røtnes 906 06 435
  • FrP: Gruppeleder Torbjørn Espelien 901 51 741
  • KrF: Partileder Arne Inge Mathisen 911 13 201