Valgfaget «innsats for andre» ved Østerås ungdomsskole, og innovasjonsprogrammet «Floke», får midler fra kommunens forsknings- og innovasjonsfond.

Valgfaget «innsats for andre» ved Østerås ungdomsskole tildeles 500 000 kroner til videreutvikling av faget, slik at andre skoler i Bærum og på nasjonalt nivå også kan tilby valgfaget. Dette valgfaget var en av de fem nominerte til kommunens innovasjonspris for 2016.

Det tildeles også 100 000 kroner til «Floke», et innovasjonsprogram kommunen deltar i. I 2017 skal programmet skape partnerskap og samarbeid mellom mange ulike aktører, for å finne nye løsninger for et aldersvennlig samfunn.

Dette vedtok formannskapet i sitt møte 6. juni.

Beslutningen om etablering av et forskning- og innovasjonsfond ble vedtatt i Bærum kommunes handlingsprogram 2017-2020. Med forskning- og innovasjonsfondet ønsker Bærum kommune å stimulere til forskningsbaserte løsninger og innovasjon i kommunens tjenester. Dette skal vi få til gjennom samarbeid med forskningsinstitusjoner som forsker med oss og ikke på oss, interne innovasjonsmidler og partnerskap med sosiale entreprenører (gründere med en ny løsning som ønsker å skape sosial og økonomisk verdi). Fondet skal gi nye svar på fremtidens utfordringer.

Her kan du lese mer om forsknings- og innovasjonsfondet.