Blant sakene som behandles på tirsdagens møte er Kommuneplanen 2017-2035 - samfunnsdel med arealstrategi, Fornebu - revisjon av kommunedelplan 2 - fastsetting av planprogram og Levre skole - beslutning om å igangsette planleggingsfase.

Her kan du lese hele sakskartet.

Møtet holdes i Formannskapssalen og er åpent for alle.