Blant sakene som blir behandlet på tirsdagens møte er digitaliseringsstrategi for Bærum kommune, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2018-2037, Handlingsprogram 2018-2021 - prosess og økonomisk handlingsrom og retningslinjer for elevpermisjoner.

Her finner du sakskartet for tirsdagens møte.

Møtet holdes i Formannskapssalen i Rådhuset og er åpent for alle.