Blant sakene som blir behandlet på onsdagens møte er blant annet søknad om ekspropriasjon av grunn i forbindelse med utbedring av vei i Kokkerudlia og Lindelia omsorgsboliger - beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektrammer.

Her finner du hele sakskartet.  Møtet holdes i Formannskapssalen i rådhuset og er åpent for alle. Merk dere at møtet varer fra kl 17.30-18.