Blant sakene som behandles i tirsdagens møte er status og planer for oppgradering og vedlikehold av kirkebygg, arealeffektivisering av Bærum rådhus og virksomhetsanalyser fra ulike sektorer.

Her finner du hele sakskartet.

Møtet finner sted i formannskapssalen i Rådhuset i Sandvika og er åpent for alle.