Blant sakene som blir behandlet på tirsdagens møte er områderegulering og 2.gangsbehandling av E18-korridoren Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes - Fornebu, tilstandsrapport 2016 om kvalitet i barnehage og skole, kommunal politikk for rimelige boliger og behovsanalyse for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2017-2036.

Her finner du hele sakskartet. Møtet  starter kl. 14 og finner sted i formannskapssalen i Rådhuset. Det er åpent for alle.