Blant sakene som behandles på tirsdagens møte er kommunal politikk for rimelige boliger, status for trådløst nettverk/Wifi Sandvika og Barnehagebehovsanalyse 2016-2035.

Her finner du hele sakskartet for møtet.

Møtet er åpent for alle og holdes i Formannskapssalen i Rådhuset. Her kan du følge møtet direkte.