Formannskapet 10. november fikk en orientering om flyktningsituasjonen.

Rådmann Erik Kjeldstadli orienterte Formannskapet 10. november om flyktningsituasjonen og Bærum kommune. 

Rådmannen vektla følgende punkter:

  • Bosetting 2015: Bærum kommune har vedtatt å bosette 224 flyktninger i inneværende år. Kommunen ligger an til å nå målet om å bosette alle innen utgangen av året.
  • Bosetting for 2016: Bærum kommune mottok i august en anmodning fra Imdi om å bosette 207 flyktninger (ekskl. familiegjennforeninger) neste år. IMDI har varslet at det kommer ny anmodning i løpet av de nærmeste dagene. Sak om anmodninger for 2016 vil etter planen bli behandlet i Formannskapet 1. desember og Kommunestyret 16. desember.
  • Akuttmottaksplasser og ordinære mottaksplasser: Kommunen har i likhet med andre kommuner i Akershus mottatt henvendelser fra DSB og Fylkesmannen om oversikt over tilgjengelige lokaler i bærumssamfunnet.
  • Bærum kommune samarbeider med frivillig-Bærum i flyktningarbeidet. Det er særlig viktig med møteplasser mellom flyktninger og befolkningen, som for eksempel Flyktningguidene som organiseres av Røde Kors. Kraftsamling for flyktninger som ble arrangert i slutten av oktober var en viktig og god arena for samarbeid mellom enkeltpersoner, organisasjoner og kommunen.
  • Innbyggere, næringsliv og organisasjoner kan kontakte kommunen på flyktning@baerum.kommune.no