Kommunestyret 23. november vedtok at både  el- og hydrogenbiler slipper å betale for parkeringsplasser i Bærum kommune.

Dette ble besluttet i forbindelse med behandling av nye parkeringsforskrifter som trer i kraft fra 1. januar 2017.

Stortinget har vedtatt endringer i parkeringsforskriften som medfører at hovedregelen er parkeringsavgift for el- og hydrogenbiler på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser fra 1.1.2017. Forskriften gir imidlertid kommunene anledning til å velge innføring betalingsfritak for el- og hydrogenbiler på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, en mulighet Bærum kommune benytter.

Krav om lademulighet

Parkeringsforskriften fastsetter at det skal det tilbys tilstrekkelig parkeringsplasser med lademulighet, men ikke krav om mer enn seks prosent av det totale antallet plasser. Forskriften medfører også større krav til virksomheter som tilbyr parkering, enklere regelverk, standardisering av P-skilt, forskriftsfestet gebyrnivåer, samt enklere klageordning med ny parkeringsklagenemd.