Bærum utvider prosjektet Digital skolehverdag med 10 skoler. I løpet av vårsemesteret vil flere av skolenes nærmere fem tusen elever og lærere få hvert sitt nettbrett.

Hovedutvalg for barn og unge fattet følgende enstemmige vedtak på sitt møte 25. november:
  1. Bærum kommune utvider pilotprosjektet Digital skolehverdag med ti skoler etter nyttår 2016. Innfasing av ti nye skoler dekkes innenfor programområdets budsjett for 2016.
  2. Rådmannen fremmer ny sak til politisk behandling om videre utvikling av prosjektet på bakgrunn av samlet evaluering for prosjektet ved de 15 skolene, samt en helhetligvurdering av økonomi og annet relevant erfarings- og kunnskapsgrunnlag.

Vedtaket innebærer at 10 nye skoler innlemmes i pilotprosjektet i løpet av vårsemesteret. De ti nye skolene er:  Mølladammen, Ringstabekk, Ramstad, Høvik Verk, Hosle, Eiksmarka, Emma Hjort, Jar, Snarøya og Gullhaug.

Fra før er tre barneskoler (Bekkestua, Jong og Grav) og to ungdomsskoler (Vøyenenga og Gjettum) med i pilotprosjektet. 

Erfaringene fra de 15 skolene, basert på evaluering og følgeforskning, vil danne basis for videre utvikling av Digital skolehverdag i Bærum.