Kommunestyret 22. juni vedtok detaljregulering for Michelets vei 24–30.

Kommunestyret vedtok privat forslag til detaljregulering for Michelets vei 2430, ved Holtekilen.

Se hele saken her.