Formannskapet behandlet 8. november navnene på broene/bruene i Sandvika. Sandvika vel har foretatt en kartlegging og gjort en vurdering av bro-/brunavn.

Broer/bruer er markante byggverk med stor signaleffekt, og bærere av stedets kulturelle identitet.  Noen broer/bruer er eiet av Bærum kommune og noen av Statens Vegvesen eller privat eiet. Kommunens tekniske etat har benyttet navn i sitt arbeid som ikke alltid er samsvarende med det navnet lokalsamfunnet benytter.

Formannskapet vedtok at alle broer/bruer i Sandvika blir betegnet som broer.