Kommunestyret 25. januar fattet beslutning om bosetting av flyktninger i 2017.

Vedtaket er som følger:

1. I tråd med anmodning fra Fylkesmannen/Inkluderings og mangfoldsdirektoratet vil Bærum kommune bosette 190 flyktninger i 2017.

2. Inntil 100 familiegjenforente bosettes i tillegg. Familiegjenforente som bosettes utover dette vil gå til fratrekk på de 190 ordinære bosettingene.

3. Av 190 er 25 bosettinger forbeholdt enslige mindreårige, hvorav Bufetat kan disponere 5 av plassene til enslige mindreårige under 15 år.

Les hele saken her.