Kommunestyret 23. november støtter reduserende tiltak på dager med særlig høy luftforurensing.

Oslo kommune ønsker å innføre midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster på dager med fare for høy luftforurensning. Samferdselsdepartementet kan i forskrift fastsette slike bompengesatser, men bruk av takstene forutsetter vedtak i både kommune og fylkeskommune.

Kommunestyrets beslutning:

  • støtter at Samferdselsdepartementet kan fastsette forskrift om midlertidig tidsdifferensierte bompengetakser i Oslo, til bruk på dager med fare for høy luftforurensing (lov a 21.juni 1963 nr 23 om vegar § 27,. 2).
  •  avventer endringer av bompengesatsene i Bærumssnittet til evaluering av effektene av ordning med beredskapstakster i 2016/2017 i bompengeringen innenfor Oslo by 
  • overvåker luftkvaliteten ved de to målestasjonene i Bærum og vil gi tydelig og målrettet informasjon til befolkningen ved fare for høy luftforurensning.