Jeg er meddommer fordi:

Witold Kotula
Jeg vil ta del i det samfunnet jeg lever i. Witold Kotula
Kirsten Fuglseth
Det gir meg verdifulle erfaringer. Kirsten Fuglseth

Bærum kommune trenger meddommere til lagmannsretten og tingretten.

Nå mottar mange av våre innbyggere digital post fra kommunen der de oppfordres til å bli meddommer. Meddommere er vanlige kvinner og menn som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Alle oppfordres til å søke, uansett bakgrunn og interesser.

Som meddommer får du innblikk i forskjellige menneskeskjebner og ulike miljøer.

Kort om oppgaven

  • Du avgjør skyldspørsmålet sammen med andre meddommere og fagdommer.
  • Du kalles inn til i gjennomsnitt to rettssaker i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.
  • Du har møteplikt. Ved noen tilfeller kan du få fritak fra å møte, for eksempel ved sykdom eller om viktige oppgaver og plikter blir forsømt.
  • Du får vanligvis fri fra jobb for å utføre vervet. Har du tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.
  • Du velges for fire år, perioden 2017–2021, og får opplæring.

Hvem kan være meddommer?

  • Du er mellom 21-70 år.
  • Du snakker og forstår norsk.
  • Du er norsk eller nordisk statsborger eller registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
  • Det stilles krav om lovlydighet.

Her kan du lese mer om hva det vil si å være meddommer, vilkår og selve oppgaven. 

Søknad

Søknadsfrist snarest.

Ved spørsmål, ta kontakt med politisk sekretariat i Bærum kommune på tlf. 67 50 37 01 eller på epost: politisk.sekretariat@baerum.kommune.no