Kommunestyret 22. juni vedtok at Bærum etablerer et ungdomsråd som erstatning for det eksisterende Ungdommens kommunestyre.

Rådmannen kommer tilbake med forslag til modell og gjennomføring, der også innspillene
fra Ungdommens kommunestyre vurderes.

Rådmannens redegjørelse om implementering av Barnekonvensjonen og barn og unges medvirkning i Bærum tas til orientering.

Se hele saken her.