Formannskapet 17. januar fastsatte planprogram for utvikling av Ballerud.

Bebyggelsen bør fortrinnsvis bestå av småhus og rekkehusbebyggelse. Det utredes mulige alternative løsninger når det gjelder tetthet, som for eksempel townhousing i tre etasjer.

Det skal utarbeides en områderegulering for Ballerud – Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22. Den skal tilrettelegge for et attraktivt, sentrumsnært boligområde med barneskole, barnehage og ca. 15 kommunale tilrettelagte boliger, og kommunal forkjøpsrett til 10 prosent av forventet antall boliger til markedspris. Lokalt landskap, blå/grønnstruktur og biologisk mangfold skal ivaretas og utvikles.