Viser alle politiske saker: 1 til 10 av 68

Abonner på politiske saker fra Bærum kommune

Høringsuttalelse Ringeriksbanen

Formannskapet 17. januar vedtok at Bærum kommune avgir en høringsuttalelse til planprogrammet for Ringeriksbanen.

Publisert:

Nødhjelp til kriserammede i Aleppo

Formannskapet i Bærum har besluttet å gi 200 000 kroner i nødhjelp til kriserammede i Aleppo. Beløpet blir fordelt på Røde kors og Flyktninghjelpen og overføringen vil skje i løpet av uken.

Publisert:

Formannskapsmøtet 13. desember kl. 14

Blant sakene som behandles på tirsdagens møte er kommunal politikk for rimelige boliger, status for trådløst nettverk/Wifi Sandvika og Barnehagebehovsanalyse 2016-2035.

Publisert:

Konseptvalg Nadderud idrettspark

Konsept for ny fotballstadion på Nadderud ble vedtatt av Kommunestyret 7. desember. Planutvalget får i oppgave utarbeide skisse til arealutnyttelse på Nadderud.

Publisert:

Fornebu - planprogram

Formannskapet 29. november gav tilslutning til planprogrammet for Fornebu-utbyggingen. Planprogrammet tydeliggjør utredningsbehov og det tematiske omfanget av arbeidet med revisjon av kommunedelplan 2 for Fornebu.

Publisert:

Formannskapsmøte 29. november kl. 14

Blant sakene som behandles på tirsdagens møte er Kommuneplanen 2017-2035 - samfunnsdel med arealstrategi, Fornebu - revisjon av kommunedelplan 2 - fastsetting av planprogram og Levre skole - beslutning om å igangsette planleggingsfase.

Publisert: