Viser alle politiske saker: 1 til 10 av 70

Abonner på politiske saker fra Bærum kommune

Nettbrettsatsing i alle Bærums skoler

Kommunestyret 21. juni besluttet å videreføre kommunens nettbrettsatsing. 16 000 elever ved alle barne- og ungdomsskoler i Bærum inkluderes i satsingen Digital skolehverdag innen utgangen av 2018

Sandvika - byen for fremtiden

En viktig milepæl i utviklingen av Sandvika er nådd etter at Formannskapet behandlet Sandvika i sitt møte 23. mai 2017.

Ny fotballarena på Nadderud

Kommunestyret 26. april vedtok konseptet for ny Nadderud Idrettspark, med ny stadion, og arealer til næring og boligareal. Friidretten flyttes til Rud.

Osloregionens Europakontor

Formannskapet vedtok 18/4 at Bærum kommune skal søke om medlemsskap i Osloregionens Europakontor med virkning fra 1.januar 2018.

Oksenøya senter - konseptanalyse

Formannskapet 18. april går inn for at det blir en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress og areal avsatt til bo- og behandlingssenter på Øksenøya senter.