Viser alle politiske saker: 1 til 10 av 72

Abonner på politiske saker fra Bærum kommune

Formannskapsmøte 21. mars 2017

Blant sakene som blir behandlet på tirsdagens møte er digitaliseringsstrategi for Bærum kommune, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2018-2037, Handlingsprogram 2018-2021 - prosess og økonomisk handlingsrom og retningslinjer for elevpermisjoner.

Nye Bekkestua skole

Formannskapet 14. februar 2017 gav rådmannen fullmakt til å igangsette nye Bekkestua skole.

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan

Den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) 2018 - 2037 viser hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en 20-årshorisont. LDIP er sentral for å kunne møte de økte behovene knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og endrede krav til kommunen.

Sandvika bibliotek flytter til Skattens hus

Kommende ombygging av Kommunegården, og endrede behov og utvikling av biblioteksfunksjonen, gjør at Sandvika bibliotek må på flyttefot. Det har nå åpnet seg en mulighet for lokalisering av biblioteket i Skattens hus.