Viser alle politiske saker: 1 til 10 av 71

Abonner på politiske saker fra Bærum kommune

Nye Bekkestua skole

Formannskapet 14. februar 2017 gav rådmannen fullmakt til å igangsette nye Bekkestua skole.

Publisert:

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan

Den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) 2018 - 2037 viser hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en 20-årshorisont. LDIP er sentral for å kunne møte de økte behovene knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og endrede krav til kommunen.

Publisert:

Formannskapsmøte 14. februar kl. 12.30

Blant sakene som blir behandlet på tirsdagens møte er langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2018-2037, anskaffelsesstrategien- status, statusrapport Digital skolehverdag og konsesjonssøknad -Ulvestuveien 6, Vøyenenga - Gnr/Bnr 77/34 og 35.

Publisert:

Sandvika bibliotek flytter til Skattens hus

Kommende ombygging av Kommunegården, og endrede behov og utvikling av biblioteksfunksjonen, gjør at Sandvika bibliotek må på flyttefot. Det har nå åpnet seg en mulighet for lokalisering av biblioteket i Skattens hus.

Publisert:

Bosetting av flyktninger

Kommunestyret 25. januar fattet beslutning om bosetting av flyktninger i 2017.

Publisert:

Levre skole detaljregulering

Regulering for ny og større barneskole på Levre med fire paralleller med 780 elever, som er ca 30 % flere enn dagens skole.

Publisert:

Høringsuttalelse Ringeriksbanen

Formannskapet 17. januar vedtok at Bærum kommune avgir en høringsuttalelse til planprogrammet for Ringeriksbanen.

Publisert: