Viser alle politiske saker: 1 til 10 av 91

Abonner på politiske saker fra Bærum kommune

Høringer om Handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018 - 2021 ligger til politisk behandling. De tre politiske hovedutvalgene inviterer til høringer:

Nettbrettsatsing i alle Bærums skoler

Kommunestyret 21. juni besluttet å videreføre kommunens nettbrettsatsing. 16 000 elever ved alle barne- og ungdomsskoler i Bærum inkluderes i satsingen Digital skolehverdag innen utgangen av 2018

Formannskapsmøte 21. juni kl. 17.30-18

Blant sakene som blir behandlet på onsdagens møte er blant annet søknad om ekspropriasjon av grunn i forbindelse med utbedring av vei i Kokkerudlia og Lindelia omsorgsboliger - beslutning om gjennomføring og fastsettelse av prosjektrammer.

Høringssvar - Avlastersaken

Formannskapet 13. juni behandlet kommunens høringssvar til Sosial- og arbeidsdepartementets forslag til forskrift om arbeidstid for avlastere.

Formannskapet 13. juni 2017 kl. 14

Blant sakene som blir behandlet på tirsdagens måte er kommunal politikk for rimelige boliger, digital skolehverdag i bærumsskolen, høring - forskrift om arbeidstid for avlastere og økonomimelding 2017.