Viser alle politiske saker: 1 til 10 av 78

Abonner på politiske saker fra Bærum kommune

Klagenevndens årsrapport 2016

I 2016 behandlet Klagenevnden 164 saker. Hovedtyngden av saker kommer fra skole, sosiale tjenester og kommunale boligsaker og startlån.

Ny fotballarena på Nadderud

Kommunestyret 26. april vedtok konseptet for ny Nadderud Idrettspark, med ny stadion, og arealer til næring og boligareal. Friidretten flyttes til Rud.

Osloregionens Europakontor

Formannskapet vedtok 18/4 at Bærum kommune skal søke om medlemsskap i Osloregionens Europakontor med virkning fra 1.januar 2018.

Oksenøya senter - konseptanalyse

Formannskapet 18. april går inn for at det blir en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress og areal avsatt til bo- og behandlingssenter på Øksenøya senter.

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan

Den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP) 2018 - 2037 viser hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en 20-årshorisont. LDIP er sentral for å kunne møte de økte behovene knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og endrede krav til kommunen.