Ny E18 skal i hovedsak finansieres av bilistene som bruker veisystemet.

E18 er et eget prosjekt utenfor Oslopakke 3 fordi det er for stort til å finansieres gjennom pakken. Prosjektet får isteden et tilskudd på 5,7 mrd. fra Oslopakke 3 fra Bærumssnittet. Staten bidrar med en andel, tradisjonelt ligger denne på 20-30 prosent. Resten finansieres via bompenger.