Nasjonal transportplan 2018-2029

Oslopakke 3  revidert 5. juni 2016

Fakta om E18 - sammenfatning utarbeidet av Asker og Bærum kommuner (februar 2016)  (foreløpig ikke tilgjengelig pga nye nettsider i Asker)

Finansiering av E18 Vestkorridoren - Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger (februar 2014) (foreløpig ikke tilgjengelig pga nye nettsider i Asker)

Notat om virkningen av ny E18 for knutepunktutvikling og kollektivandel (januar 2013) (foreløpig ikke tilgjengelig pga nye nettsider i Asker)