Vi skal bygge ny bro over Øverlandselva, og Nesveien er stengt for gjennomkjøring til juli 2020.

For å kunne gjennomføre en sikker utbygging er det dessverre nødvendig å stenge veien for gjennomkjøring mens arbeidene pågår. Det blir ikke tillatt å krysse anleggstedet hverken for bilister, syklende eller gående. Den gamle broen med fundamenter blir revet i sin helhet før den nye bygges opp igjen. 

Arbeidet vil pågå mandag-fredag innen tidsrommet 7.00-19.00. 

Nesveien stenges ved Neslia på vestsiden, og Vestliveien på østsiden:

  • Syklende og gående kan benytte Avløsveien og Frøys vei til/fra Bærumsveien. Se kart nedenfor. 
  • For bilister blir det omkjøring via Bærumsveien og Kirkeveien. 
  • Bussrute 220 Sandvika - Bekkestua må i perioden legges om og i stedet kjøre Bærumsveien. Holdeplassene Valler bru, Christian Skredvigs vei, Kitty Kiellands vei, og Avløs vil ikke bli betjent i omkjøringsperioden. Alternative holdeplasser blir Durudveien, Frøys vei og Haslum T. 
    Se egen informasjon hos Ruter.
  • Turveien langs Øverlandselva må dessverre også stenges for gjennomgang ved anleggsstedet. Den blir stengt på nedsiden av T-banelinjen ved Faret, og ved stien ned fra Neslia når du kommer nedover fra Åsterudveien. 

Det blir altså en relativ lang omvei, spesielt for syklende og gående, og vi kan bare beklage at vi ikke kan tilby en midlertidig adkomst forbi anleggstedet.

Ny bro er planlagt åpnet juli 2020

Den nye broen bygges med to kjørefelt samt eget sykkelfelt og fortau adskilt fra sykkelfeltet. Det skal også bygges betongmurer i elva både oppstrøms og nedstrøms for å unngå at elva eroderer i  jordskråningen.

Videre er det planlagt å legge dagens tursti som ligger på østsiden av elva under ny bro slik, at man unngår kryssing av Nesveien slik tilfellet er i dag.

Nesveien kart omkjøring
Syklende og gående kan benytte Avløsveien og Frøys vei til/fra Bærumsveien (se grønn markering).

Anleggsområdet 

Nesveien anleggsområde kart
Området som er merket med rødt er avstengt anleggsområde.