Vi skal bygge ny kjørebro med fortau over Øverlandselva. I den forbindelse vil Åsterudveien ved Øverlandselva stenges.

Vei og trafikk v/Prosjektenheten skal bygge ny kjørebro med fortau over Øverlandselva i Åsterudveien. I den forbindelse skal dagens bro rives og veien stenges ved Øverlandselva.

Broen ble stengt 21. oktober. Den vil være stengt til slutten av januar/begynnelsen av februar 2021.

Bommen som står ved Åsterud barnehage blir åpnet slik at adkomsten til vestsiden av broen blir denne veien.

Det vil bli etablert en midlertidig gangbro slik at gående og syklende kan krysse over elva i anleggsperioden.

Det er satt av fire måneders byggetid samt avsluttende grøntarbeider som skal tas til våren. HAB Construction er entreprenør.

Arbeidene vil i all hovedsak foregå i tidsrommet kl. 7-19 mandag til torsdag.

Åsterudveien stenges