Viken Hovedkontor - skissebilde av bygget

Viken fylkeskommune planlegger å utvikle Leif Tronstads plass 7 til sitt mulige nye hovedkontor.

Politisk behandling reguleringsplan

Planforslaget er blitt behandlet i Planutvalget 21.4.2022.

Her finner du saksdokumentene med vedtaket.

Høring

Det ble vedtatt å legge planen ut på høring. Høringsperioden er fra 13.5.22 til 26.6.22.

Merknader påføres planens navn [Leif Tronstads plass 7 – Viken hovedkontor] og planID [202121] og sendes Bærum kommune, postboks 700, 1304 Sandvika, eller e-post:

post@baerum.kommune.no innen fristen.

Informasjonsmøte

Det vil avholdes et informasjonsmøte på Eyvind Lyches vei 10, mandag, 13.06.2022, kl. 19.00-20.30.

Viken hovedkontor - skissebilde av bygget perspektiv

3D-modell: Se hvordan den nye bebyggelsen foreslås plassert

Det er blitt utarbeidet en 3D-modell hvor man kan se hvordan den nye bebyggelsen foreslås plassert i forhold til eksisterende og planlagt bebyggelse. For best mulig opplevelse av 3D-modellen anbefales å bruke større skjerm og Google Chrome eller MS Edge.

Se modellen her

Viken hovedkontor - 3D skisse