Sandvika sentrum øst Helgerudkvartalet

En fremtidsrettet utvikling av «gamle» Sandvika som møteplass før innbyggere og besøkende.

Hva omfatter Sandvika sentrum?

Sandvika sentrum er området fra Sandvika stasjon til rådhuset. Dette inkluderer blant annet Andenæskvartalet (Andenesgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet inkludert Otto Sverdrups plass, og Halvor Stenstadvolds plass.

Kart over Sandvika sentrum øst.

Hva skjer?

Riving av Kredittkassegården, Helgerudgården og parkeringshuset starter i august 2021, og vil pågå frem til årsskiftet. Forberedende arbeider, som oppsett av byggegjerder, starter i juli. Deretter vil arbeidene med å rive den utvendige betongen stå for tur med oppstart i løpet av august. Rivingsarbeidet vil pågå frem til ca. februar 2022.

Tidlig vinter 2022 starter utgraving og bygging av de nye kvartalene, som etter planen skal være ferdigstilt i 2025. Her blir det nærings- og boligkvartaler med en felles parkeringskjeller i to plan under. Denne delen av Sandvika blir en anleggsplass i denne perioden, og fremkommeligheten vil variere.

Kommunen bygger byrommene, gatene og torgene, blant annet ny utforming av Otto Sverdrups plass, i tillegg til teknisk infrastruktur. Andenæs Eiendom bygger mange av bygningene.

Les mer i vårt nyhetsbrev.

Medvirkning

Vi trenger innspill fra deg for å få enda bedre oversikt over hvilke behov og ønsker dere har for Sandvika sentrum øst. Vi ønsker også å vite om vi er på riktig spor med det vi har tenkt så langt. Både med tanke på bruk og funksjoner, og utforming. Les mer og svar på spørreundersøkelsen i lenken under.

Portal for medvirkning og informasjon for nye Sandvika sentrum øst

Hva er planene?

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. Reguleringsplanen for Sandvika sentrum øst ble vedtatt av kommunestyret våren 2017.

Planen legger opp til at gater, torg, parker og plasser skal være attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Bebyggelsen skal være bymessig og variert med et rikt utvalg av forretninger, bevertingsteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser, kontorer og boliger.

Det er et klart mål at Sandvika sentrum øst skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og meget lave utslipp av klimagasser.

Til sammen åpner planforslaget for en tredobling av dagens bygningsmasse. Dette innebærer minst 45 000m² med publikumsrettet virksomhet, offentlig og privat tjenesteyting og kontor, i tillegg til 600–800 boliger med hovedvekt på småleiligheter (2- og 3-roms).

Delprosjekter og dokumenter

Sandvika områderegulering 2. gangs behandling ble vedtatt i kommunestyret 31. mai 2017. Les den politiske saken her.

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum