Sandvika sentrum øst Helgerudkvartalet

En fremtidsrettet utvikling av «gamle» Sandvika som møteplass før innbyggere og besøkende.

Hva omfatter Sandvika sentrum?

Sandvika sentrum er området fra Sandvika stasjon til rådhuset. Dette inkluderer blant annet Andenæskvartalet (Andenesgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet inkludert Otto Sverdrups plass, og Halvor Stenstadvolds plass.

Kart over Sandvika sentrum øst.

Hva er planene?

Planen forutsetter rivning og oppføring ny bebyggelse i fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika - Andenæskvartalet (Andenesgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Kredittkassegården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.

Arbeidene er planlagt å begynne med riving av Helgerudgården, Kredittkassegården og parkeringshuset våren 2021. Byggestart er planlagt til høsten 2021. Felles parkeringskjeller og teknisk kulvert bygges først, deretter «ny» Kredittkassegård. Helgerudgården bygges til slutt.

Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. Reguleringsplanen for Sandvika sentrum øst ble vedtatt av kommunestyret våren 2017.

Planen legger opp til at gater, torg, parker og plasser skal være attraktive for ferdsel, opphold og opplevelse. Bebyggelsen skal være bymessig og variert med et rikt utvalg av forretninger, bevertingsteder, offentlig og privat tjenesteyting, kulturopplevelser, kontorer og boliger.

Det er et klart mål at Sandvika sentrum øst skal være et foregangsområde med hensyn til å sikre livskvalitet og meget lave utslipp av klimagasser.

Til sammen åpner planforslaget for en tredobling av dagens bygningsmasse. Dette innebærer minst 45 000m² med publikumsrettet virksomhet, offentlig og privat tjenesteyting og kontor, i tillegg til 600–800 boliger med hovedvekt på småleiligheter (2- og 3-roms).

Hva skjer?

Andenæs eiendom AS har sendt inn skisser til utbygging av Helgerudkvartalet som nå er til vurdering i kommunen (oktober 2019).

Ved utbygging av Helgerudkvartalet vil tilstøtende gater, torg og plasser, Jørgen Kanitz gate, Rådmann Halmrasts vei, Halvor Stenstadvolds plass og Otto Sverdrups plass, bli  opprustet og ferdigstilt samtidig med den nye bebyggelsen. Det vil bli etablert et nytt underjordisk parkeringsanlegg med innkjøring fra Åmotbakken og Anthon Walles vei.

Delprosjekter og dokumenter

Sandvika områderegulering 2. gangs behandling ble vedtatt i kommunestyret 31. mai 2017. Les den politiske saken her.

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum