Elvepromenaden i Sandvika

Fem dekar med nye promenader, gater og plasser er skapt for at Sandvika skal bli et hyggelig og trivelig område hvor det blir godt å oppholde seg, både på dag- og kveldstid.

Her kan du følge med på byggingen av elvepromenaden.

Hvor er elvepromenaden?

Elvepromenaden strekker seg langs Sandvikselva fra Kadettangen til Løkkehaven.

Hva er planen?

Den nye elvepromenaden danner en nesten halv kilometer lang, myk linje langs Sandvikselva. Nedre promenade er en brygge, som er fordelt på to til tre nivåer. Hovedhensikten med dette er nærhet til vannet. Folk skal kunne sitte på bryggekanten med beina i vannet, småbåter skal kan legge til og kajakker settes på vannet.

Øvre promenade består av sambruksgatene Brambaniveien og Løkketangen med en mørk steinparkett. På hver side av Rådhusbroen ligger de nye slottstrappene av larvikitt. Blomsterrike og bladdekkende stauder plantes til en bugnende Rådhushage. Rabatten mellom øvre og nedre promenade rommer sjeldne og kalkkrevende oslofjordplanter.

Hva skjer?

Elvepromenaden åpnet for publikum i desember 2019. Det vil fortsatt pågå anleggsarbeider langs strekningen. Offisiell åpning blir sommeren 2020.

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum