Høsten 2019 arrangerte Bærum kommune, i samarbeid med sandvikaby.no, en medvirkningsuke i form av en pop-opp ByLab Sandvika.

Formålet med ByLaben var å prøve ut en uformell møteplass og skape en arena for gode diskusjoner rundt utviklingen av Sandvika. Det skjer mye på plan- og byutviklingsfronten i Sandvika, både innenfor fortetting, ny bystruktur og knutepunktutvikling, og hvordan vil byen kunne bli når E18 eventuelt «forsvinner» inn i fjellet? Med utgangspunkt i å skape «En bedre by for alle» ble beboere og brukere invitert til å være med på samtalen om hvordan Sandvika kan bli en enda bedre by.

Medvirkningsuka 11.-15. november ble gjennomført som et pilotprosjekt. Gjennom uka ble det arrangert og prøvd ut ulike medvirkningsformer med publikum, bl.a verksteder, gjestebud, dropp-innom, foredrag med diskusjoner, Sandvika-prat, innspillskasse, innspillsvindu. De sentrale spørsmålene var hvordan beboere og brukere, unge som gamle oppfatter og bruker byen. Hvor er de gode stedene eller utrygge områdene? Hva savnes i byen og hva skal til få å skape et godt byliv?

Programmet for ByLab-uka kan lastes ned her. 

I etterkant av medvirkningsuka er det utarbeidet er oppsummeringsnotat – med både anbefalinger og innspill til videre utvikling av Sandvika.

Kart over ByLab Sandvika

Sted: Rådmann Halmrasts vei 10, også kalt Bjerkaasgården 

Hvorfor en ByLab?

Det skjer mye på plan- og byutviklingsfronten i Sandvika. I Sandvika sentrum øst foreligger det store planer om fortetting og ny bystruktur, ved stasjonsområdet tenkes det knutepunktutvikling, hva skjer med Sandvika storstorsenter om noen år – og hvordan vil vi at byen skal bli når E18 eventuelt «forsvinner» inn i fjellet?

Bærum kommune – i samarbeid med Sandvikaby.no – inviterer beboere og brukere til å være med på samtalen om hvordan Sandvika kan bli en enda bedre by. En bedre by for alle.

Medvirkningsuka – et pilotprosjekt

Medvirkningsuka 11.-15. november er et pilotprosjekt: Her blir ulike medvirkningsformer med publikum gjennomført og ByLab-konseptet prøvet ut. Ved å plassere kontorlokalet sentralt i Sandvika, i Bjerkaasgården (Rådmann Halmrasts vei 10) håper vi at ByLaben kan bli en møteplass og arena for gode diskusjoner rundt utviklingen av byen vår.

Vi ønsker å få vite hvordan beboere og brukere, unge som gamle oppfatter og bruker byen. Hva er gode steder eller utrygge områder. Hva savnes i byen og  hva skal til få å skape et godt byliv for å nevne noen områder. 

ByLaben er åpent mandag til fredag. Kom gjerne innom og besøk oss for en prat og gi ditt innspill til planlegging av Sandvika!

Nedenfor finner du programmet for medvirkningsuka. Du inviteres også til å delta på foredrag og verksteder i ByLaben. Bærum kommune skal også gjennomføre gjestebud, besøke og få besøk av miljøer for å lytte og lære. 

Vignett av ByLab

Program 

ByLaben har plass til omlag 35 personer, så her gjelder «først til mølla»-prinsippet.

Mandag 11. november

tidspunkt aktivitet
kl. 07.30–09:00 ByLab har stand på stasjonen
kl. 11.00  Offisiell åpning av ByLab ved Eirik Bøe, ny leder for Planutvalget
kl. 11.00–13.00 ByLab-verksted: Hamangskogen barnehage er invitert til lunsj
kl. 17.00–18.00 Åpen kveldslab
«Sandvikas historie» ved Ingunn Stuvøy, fagansvarlig kulturvern i Bærum kommune
Litt om ByLab og planer for Sandvika

Tirsdag 12. november

tidspunkt aktivitet
kl. 08.00 ByLab åpner
kl. 08.00–09.00 ByLab - frokost med foredrag om Byliv og transformasjon
ved Olav Line, Mustad Eiendom
kl. 09.00–10.30 ByLab miniverksted - diskusjon om byliv, ombygging og transformasjon
kl. 10.30–12.30 ByLab-verksted: Sandvika vgs. er invitert til lunsj
kl. 12.00–13.00 «Ta en Sandvikaprat» med Arthur Wøhni, kommunaldirektør samfunn 
kl. 17.30–18.30 «En bra by» ved
Isaak Bashevkin, byplanarkitekt fra Norconsult. Mini verksted om byliv og gatebruk

Onsdag 13. november

tidspunkt aktivitet
kl. 08.00  Bylab åpner 
kl. 14.00–15.00 ByLab-verksted: Sandvika seniorsenter er invitert på kaffeslabberas
kl. 17.00–18.00 Miljø- og trygghetsvandring i mørket,  etterfulgt av idemyldring på ByLaben

Torsdag 14. november

tidspunkt aktivitet
kl. 08.00 ByLab åpner
kl. 08.00–08.30 Frokost med handelstanden i Sandvika 
kl. 08.30–09.00 Foredrag «Utnytt midlertidighet som et gode – erfaringer fra Oslo havn»
Åsa Nes, eiendomsdirektør i Oslo Havn
kl. 09.00–10.00 ByLab miniverksted - diskusjon om midlertidighet: Hva gjør vi mens vi bygger?
kl. 11.00–12.00 «Ta en Sandvikaprat» med Kjell Seberg, reguleringssjef 
kl. 12.00–13.00 «Ta en Sandvikaprat» Terje Hansen, tjenesteleder for områdeutvikling
kl. 18.00–20.00 Lakseberget utfyllingsområde - informasjonsmøte og ideverksted ved Bylab. Påmelding er nødvendig.   

Fredag 15. november

tidspunkt aktivitet
kl. 08.00  ByLab åpner
kl. 12.15–13.00 «Ta en Sandvikaprat»  med Jannike Hovland, kommunalsjef for plan, miljø og kultur
kl. 13.00–14.00 «Ta en Sandvikaprat» med Alexander Hexeberg Dahl, bygningssjef
kl. 14.00–15.00 Fredagskaffe med presentasjon av foreløpig Sandvikafunn og erfaringer fra ByLab
kl. 17.00 Takk for oss!

Her finner du programmet som pdf.

ByLab arrangeres av Bærum kommune og sandvikaby.no