Sandvika

Fremtidens Stor-Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord.

Dette, sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen. I tillegg står den gamle bykjernen i Sandvika øst foran en betydelig forvandling.

Velkomme til digitalt informasjonsmøte 8. desember kl. 19-20 om Sandvika sentrum nord kollektivknutepunkt. Her finner du mer informasjon.

Relaterte prosjekter

Stedsutvikling i Bærum