Kadettangen 22

Arbeidene på Kadettangen 22 er i gang! Mer informasjon blir publisert på denne nettsiden innen kort tid.

Kadettangen 22, oppstart arbeider juni 2022.

Hva skal Kadettangen 22 bli?

Bærum kommune ønsker å skape mer liv og et godt miljø i Sandvika by. Et byliv som treffer mennesker i alle aldre og med ulike interesser. Samtidig er det et stort behov for å aktivisere ungdom og skape et sted de kan oppholde seg og som de kan føle tilhørighet til.

adettangen site 22-24 mindre ramme

Illustrasjoner og bilder til inspirasjon

Salt/Oslo Foto:Endre Lohne Rodeo arkitekter Mue Bon og Alex Face PunktFornebu.no PunktFornebu.no MA059  - Kontener MA 059 - Kontener hr14 Bilde under bro 100CZINA Gdansk/Polen 1 100CZINA Gdansk/Polen 2

Hvor er Kadettangen 22?

Kadettangen 22 ligger mellom E18, Kadettangen og Elvepromenaden.

omriss
omriss

Hvorfor ønsker kommunen å utvikle Kadettangen 22?

Bærum kommune ønsker å skape mer liv og et godt miljø i Sandvika by. Et byliv som treffer mennesker i alle aldre og med ulike interesser.

Kadettangen og elvepromenaden

Kadettangen med flotte park- og badeområder og brygger for båtliv har vist seg å bli et veldig positivt tilskudd til Sandvika sentrum. Halvøya blir brukt av alle generasjoner til både aktivitet og rekreasjon.  

Elvepromenaden er også et vakkert og naturlig tilskudd i utformingen av Sandvika. Sandvikselva har blitt en enda mer naturlig del av byen vår da den knytter byen til vannet. 

Kommunen ønsker at Kadettangen 22 skal koble byen sammen med Kadettangen og Elvepromenaden. Området fungerer i dag som en parkeringsplass og eksisterende vei planlegges og legges om.   

Elvepromenaden Dronninga landskap
Elvepromenaden Dronninga landskap

Hva er føringene i prosjektet?

Utviklingen av midlertidig byrom på Kadettangen 22 skal være en naturlig del av utviklingen av Sandvika, og være et supplement til allerede eksisterende tilbud i området

Midlertidig prosjekt

Aktivisering av området har en midlertidighet på ca 10 år, og området skal primært sett kunne brukes hele året. Kommunen har til hensikt å tilrettelegge for utendørsaktiviteter for ungdom på deler av området. Resterende areal fristilles til privat aktør, for utvikling av byrettede funksjoner, som servering og annen lignende aktivitet.  

En del av utviklingen av Sandvika

Utviklingen av midlertidig byrom på Kadettangen 22 skal være en naturlig del av utviklingen av Sandvika, og være et supplement til allerede eksisterende tilbud i området. Aktivisering av området har en midlertidighet på ca. 10 år. Området skal primært kunne brukes hele året.

Kommunen har til hensikt å tilrettelegge for utendørsaktiviteter for ungdom på deler av området. Resterende areal fristilles til privat aktør, for utvikling av byrettede funksjoner, som eksempelvis servering og annen lignende aktivitet.