Nærmere informasjon om sykehjemmet kommer når det nærmer seg åpning.