Tusen takk for ditt innspill til stedsanalysen! Innspillene er et viktige for at vi kan ferdigstille stedsanalysen slik at den blir et godt grunnlag for videre planarbeid.