Illustrasjon av Magnus Poulssens vei 7

Magnus Poulssons vei 7 er et næringsbygg som skal ligge ut mot E18.

Magnus Poulssons vei 7 er et næringsbygg som skal ligge ut mot E18. Planutvalget behandlet planforslaget i møte 17. november 2022 og vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og sende det ut på høring.

Saken som ble behandlet i planutvalget finner du her.

Informasjonsmøte

6. desember 2022 ble det avholdt et digitalt informasjonsmøte om planen.

Her kan du se presentasjonen som ble vist (pdf).

Hvordan sender jeg innspill?

Frist for å komme med innspill til planforslaget er 16. januar 2023.

Innspill i saken sendes til post @baerum.kommune.no eller til Bærum kommune, Postboks 700, 1304 Sandvika

Vi ber deg merke e-post eller brev med: Magnus Poulssons vei 7- detaljregulering og PlanID 2021002.