Bærumsveien, fra nr. 229 til 235, stenges for gjennomkjøring 5. september til 4. november 2022.

På grunn av graving for ny vannledning til de nye boligene Fagerlunden vil Bærumsveien, fra nummer 229 til nr. 235, stenges for gjennomkjøring fra 5. september til 4. november 2022.

KArt som viser hvor Bærumsveien stenges

Omkjøringsvei er skiltet gjennom Gjønnesjordet.

Her kan du lese vedtaket.