Innbyggernøkkelen er basert på mobilapplikasjonen «Oslonøkkelen», somer en mobilapplikasjon utviklet av Oslo kommune. Appen gir innbyggere utvidet og enklere tilgang til byens tjenester

Om Oslonøkkelen

Fakta om Oslonøkkelen
Her kommer fakta
Mer fakta
Dette er interessant

Oslo kommune har utviklet en digital innbyggernøkkel som er tatt i bruk på blant annet biblioteker og avfallsstasjoner i Oslo kommune.

Nøkkelen er markedsført under navnet «Oslonøkkelen», og kan lastes ned som en mobilapplikasjon på alle smarttelefoner.

Bærum kommune har gjennomført et begrenset pilotprosjekt på mobilapplikasjonen. Fra januar 2020 har utvalgte personer og brukergrupper hatt tilgang til Eivind Lyches vei 10 via en mobilapplikasjon. Den digitale nøkkelen fungere da som nøkkel til bygget ved arrangementer og samlinger. Det er nå åpent for nye brukergrupper som ønsker å gjøre bygg og anlegg tilgjengelig for publikum.

Bærum kommune vil fortsette samarbeidet med Oslo kommune ved å videreutvikle produktet som en felles nøkkel for innbyggere, og å ta løsningen i bruk på nye anvendelsesområder.