Innbyggernøkkelen er basert på mobilapplikasjonen «Oslonøkkelen», somer en mobilapplikasjon utviklet av Oslo kommune. Appen gir innbyggere utvidet og enklere tilgang til byens tjenester

Om innbyggernøkkelen

Hva?
En app du kan laste ned på din smarttelefon
Hvor?
Nøkkelen kan i dag brukes til å gi tilgang til Eyvind Lyches vei 10
Når?
Vi kommer fortløpende med nye lokasjoner hvor Innbyggernøkkelen kan brukes

Oslo kommune har utviklet en digital innbyggernøkkel som er tatt i bruk på blant annet biblioteker og avfallsstasjoner i Oslo kommune.

Nøkkelen er markedsført under navnet «Oslonøkkelen», og kan lastes ned som en mobilapplikasjon på alle smarttelefoner.

Bærum kommune har gjennomført et begrenset pilotprosjekt på mobilapplikasjonen. Fra januar 2020 har utvalgte personer og brukergrupper hatt tilgang til Eyvind Lyches vei 10 via en mobilapplikasjon. Den digitale nøkkelen fungere da som nøkkel til bygget ved arrangementer og samlinger. Det er nå åpent for nye brukergrupper som ønsker å gjøre bygg og anlegg tilgjengelig for publikum.

Bærum kommune vil fortsette samarbeidet med Oslo kommune ved å videreutvikle produktet som en felles nøkkel for innbyggere, og å ta løsningen i bruk på nye anvendelsesområder.