Sandvika oversiktsbilde

Hvordan kan Bærum kommune utnytte teknologi og data for reduserte driftskostnader, bedre tjenester og smartere arealbruk?

Fakta om Smarte bygg

Dette er Smarte bygg
Smarte bygg er blablabla
Prosjekter
Fire utviklingsområder:
1
Datainnsamling, visualisering og analyse
2
Smart styring av bygg
3
Datainnsamling, visualisering og analyse, Smart adgangskontroll og booking
4
Smart renhold

Programmet Smarte Bygg skal styre og tilrettelegge for flere prosjekt som vil levere løsninger, kompetanse og annet, i omstillingsarbeidet til kommunen mot fremtidens eiendomsledelse. Smarte Bygg er et program i Bærum kommune Eiendom, som er en del av Bærum kommune Organisasjon Strategi og Utvikling (OSU). OSU har overordnet ansvar for tjenester levert internt i kommunen.  

Hvordan utnytte teknologi og data for reduserte driftskostnader, bedre tjenester og smartere arealbruk.

Programmet har foreløpig definert tre effektmål:

  • Gode brukeropplevelser
  • Lærende bygg og organisasjon
  • Riktig ressursbruk og lavere miljøbelastning

Pr mai 2020 har kommunen valgt ut fire utviklingsområder hvor det skal gjennomføres prosjekter innenfor:

  • Datainnsamling, visualisering og analyse
  • Smart styring av bygg
  • Smart adgangskontroll og booking
  • Smart renhold