Elbilpool

Bærum kommune har nå hele 143 elbiler i bilparken. 21 elbiler inngår i en bilpool for medarbeidere som bruker bilene til tjenestekjøring.

Fakta

Prosjekteier
Bærum kommune

– Vi skal være en klimaklok kommune. Derfor må kommunen bidra, og feie for egen dør – og redusere egne utslipp. Elbilparken vår er en del av vårt arbeid for å oppnå dette, sier Svein Finnanger, konstituert kommunalsjef tekniske tjenester.

– Ordningen er en del av kommunens klimasatsing. Medarbeidere som kjører i tjenesten trenger ikke å ha med egen bil til jobb og dermed blir behovet for parkering redusert. I tillegg øker vi bruken av elbil og reduserer utslipp av CO2, sier Finnanger.

I bilparken finnes også 14 biogassbiler, 3 hydrogenbiler og 32 hybridbiler.

Totalt består Bærum kommunes bilpark av 260 personbiler og 120 varebiler/pickup.

Relaterte prosjekter