En plan for omstilling av virksomheten med kvalitet og bærekraft.

Bærum er en kommune i vekst som det er godt å leve i, har et bærekraftig næringsliv og gode velferdstilbud. Imidlertid står vi overfor flere utfordringer, blant annet trangere økonomiske rammer i offentlig økonomi, klimautfordringer, sterk befolkningsvekst og demografiske endringer, og endrede krav til kompetanse i arbeidslivet.

Bærum kommune er i en god posisjon til å planlegge og gjennomføre den omstillingen som skal til for å også i fremtiden kunne levere tjenester til innbyggerne på en bærekraftig måte med riktig kvalitet. Dette innebærer at tjenestene har tydelige kvalitet og effektmål, og utformes ut i tråd med brukernes behov.

Omstilling 2024. Bilde av Bærum rådhus

Utvikle og forbedre tjenester

Omstilling med kvalitet og bærekraft handler om å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenestetilbud gjennom å tilpasse kommunens drift etter gjeldene rammer og tilgjengelige ressurser. Det handler videre om å legge til rette for tydelige, samordnede og effektive tilbud til innbyggerne.

Kommunens organisasjon må gjøres bedre i stand til å utvikle seg og finne nye løsninger på nye behov internt og eksternt. "Omstilling 2024 - En plan for omstilling av virksomheten med kvalitet og bærekraft" er en versjon 1.0 av en omstillingsplan for Bærum kommune. Den orienterer om arbeidet som skal gjøres fremover og hvilke utfordringer, muligheter og planlagt omstilling kommunedirektøren per nå ser for seg innenfor de ulike sektorene i kommunen.

Arbeidet skal skje med åpenhet og kommunikasjon. Brukere, pårørende, ledere og medarbeidere skal involveres.

Du kan lese den politiske saken her.