Ressursbank skissebilde

Bærum ressursbank har startet flere spin –off-prosjekter (linket til nede kategorier). Et av disse er et innovasjonsprosjekt for sanntidsmåling av miljødata. Gjennom prosjektet skal det utvikles sensorer som måler ulike miljøparametere for utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann. Dataene kobles opp mot en felles IT-plattform, slik at byggherrer og offentlige myndigheter får umiddelbar beskjed dersom grenseverdier overstiges. Dermed kan man iverksette tiltak i tide og unngå forurensning fra byggeprosjekter og mellomlagring av masser.

 Gjennom arbeidet i Bærum Ressursbank har det blitt avdekket et behov for  etablering av en markedsplass for kjøp og salg av overskuddsmasser. Slik vil koordineringsarbeidet som i dag gjøres av Bærum Ressursbank kunne overlates til markedet. På sikt bør dette bli en internasjonal markedsplass som også synliggjør behov for stein utenfor Norge. Eksport av overskuddsmasser kan også bli en inntektskilde for byggherrer og kommune

Spin off prosjekter

Kontakt Bærum ressursbank