Spin-off prosjekter

Bærum ressursbank har startet flere underprosjekter. Et av disse er et innovasjonsprosjekt for sanntidsmåling av miljødata for å iverksette tiltak i tide og unngå forurensing fra byggeprosjekter og mellomlagring av masser. Etableringen av en markedsplass for kjøp og salg av overskuddsmasser er et annet prosjekt. Markedsplassen vil på kunne overlate koordineringsarbeidet som i dag gjøres av Bærum Ressursbank over til markedet. 

 

Spin off-prosjekter

Kontakt Bærum ressursbank