Bærum kommune skal lage ny kommuneplan, og jobber høsten 2020 med kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg skal Bærums Klimastrategi 2030 revideres. I begge prosesser ønsker vi å høre fra bærumssamfunnet. Gi oss innspill ved å svare på spørsmålene.

  • Hva er viktig for at du skal trives med å bo og leve i Bærum?
  • Hva vil du gjøre for å redusere klimagassutslipp de neste årene? 1) Endre reisevaner 2) Redusere forbruk 3) Dele, låne, gjenbruke og reparere mer 4) Spise mindre kjøtt 5) Mange tiltak som virker sammen 6) Annet. Spesifiser.

Svar her 

Svarene dine blir brukt av kommunen i arbeidet med ny kommuneplan og revidering av Klimastrategi 2030. Her kan du lese mer om medvirkning i de to prosessene.