• Hva er viktig for at du skal trives med å bo og leve i Bærum?
  • Hva vil du gjøre for å redusere klimagassutslipp de neste årene? 1) Endre reisevaner 2) Redusere forbruk 3) Dele, låne, gjenbruke og reparere mer 4) Spise mindre kjøtt 5) Mange tiltak som virker sammen 6) Annet. Spesifiser.

Svar her 

Svarene dine blir brukt av kommunen i arbeidet med ny kommuneplan og revidering av Klimastrategi 2030.