Se presentasjon og innspill fra digitalt møte med foreninger og organisasjoner i Bærum.

Bærum kommune jobber med en ny kommuneplan. I planen skal vi sette mål for hvordan Bærumssamfunnet skal utvikle seg frem mot 2040. Til dette arbeidet trenger vi innspill fra foreninger og organisasjoner i Bærum. 

Kommunen inviterte derfor til et digitalt medvirkningsmøte, for å diskutere følgende temaer:

  • Trivsel ved å bo og leve i Bærum
  • Gode lokalmiljøer og møteplasser
  • Langsiktig arealstrategi
  • Forventninger til samarbeid med kommunen.

Kommunen ber i denne omgang om innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Det gjelder altså ikke kommuneplanens arealdel og konkrete forslag til endringer av arealbruk. Det vil bli en egen prosess for arealdelen. 

Presentasjon fra møtet

Oppsumering av innspill 

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med: