Bærums Klimastrategi 2030 skal revideres, og kommunen ønsker innspill fra Bærumssamfunnet. Innspillene skal brukes i det videre arbeidet med klimastrategien. Klimastrategi 2030 er grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere utslipp av klimagasser.

Gi innpill

Gi innspill