Kommunen jobber frem langsiktige målsettinger for Bærumssamfunnet frem mot 2040, og inviterer næringslivet til dialog.

Bærekraftsmål 17

Bærekraftsmål nummer 17 – samarbeid for å nå målene – er viktigere enn noen gang. I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, inviterer kommunen næringslivet i Bærum til dialog. 

Små og store bedrifter inviteres til et digitalt møte for å diskutere de langsiktige målsettingene for Bærum, samt hvordan målene skal nås. 

I møtet ønsker vi å blant annet å diskutere følgende temaer og spørsmål:

  • Hvilken rolle spiller næringslivet i steds- og samfunnsutviklingen i kommunen og hvilke prinsipper ser næringslivet må ligge til grunn for fremtidig arealutvikling i Bærum (funksjonsblanding, attraktivitet, tilgjengelighet osv).
  • Hvilke rammevilkår anses som viktige i fremtiden for å etablere eller beholde relevante bedrifter lokalisert i kommunen (eks. lokalisering, infrastruktur, tilgjengelighet, kortreist arbeidskraft, gode kommunale tjenester osv).

Vi legger opp til et møte med presentasjon av rammer og fremdrift for kommuneplanens samfunnsdel og langsiktig arealstrategi, samt en oversikt over hvilke samarbeidsformer og -arenaer kommunen har med næringslivet i dag.

Vi tar i bruk verktøyet Menti for å strukturere diskusjon og sikre at alle som har innspill kommer til orde.

Mer detaljert informasjon om program kommer!

Dette blir et digitalt møte hvor link sendes på e-post i forkant av seminaret til alle påmeldte.

Påmelding til møte