Har du lyst til å være med å forme fremtidens Bærum? Arranger et gjestebud sammen med venner, familie eller i foreningen.

Personer sitter rundt et bord og snakker

I et gjestebud inviterer én person andre til å sitte sammen og snakke om et tema. Alle som har lyst kan invitere til et gjestebud. Gruppen kan bestå av venner, familie, kolleger, naboer osv. Hensikten er at kommunen skal få inn dine meninger og innspill om et tema.

Høsten 2020 oppfordrer kommunen til å delta på gjestebud, for å gi innspill til ny kommuneplan og revidering av Bærums klimastrategi. Kommunen har forberedt tre samtaletemaer til gjestebud. Gjestebudet må være arrangert innen 15. november.

Slik gjør du 

 • Registrer deg som gjestebudvert
 • Velg ett av samtaletemaene på bunnen av siden  
 • Inviter andre til ditt gjestebud 
 • Arranger og send inn digitalt svarskjema  (digitalt svarskjema finner du under hvert samtaletema) 

Inviter! 

Vi anbefaler rundt fem personer per gjestebud. Husk å overholde smittevernregler. Du trenger ikke nødvendigvis å invitere folk hjem. Et gjestebud kan foregå på kafé, som en gåtur, i en digital lunsj eller lignende. Gjestebudet trenger heller ikke vare så lenge. Bruk en formiddag/kveld, ukedag eller helg ut i fra hva som passer best.

Forslag til invitasjon

“Hei. Jeg har sagt ja til å være vert for et gjestebud. Bærum kommune skal lage ny kommuneplan, og revidere klimastrategien sin, og ønsker innspill fra deg og meg. Vi er oppfordret til å si hva vi mener om et bestemt tema. Bærum kommune vil bruke innspillene våre når de skal lage ny kommuneplan, samt revidere Klimastrategi 2030. Håper du vil komme (sted, dato og klokkeslett)".

Hva skjer med innspillene?

Alle innspill fra gjestebud blir gjennomgått og behandlet. Innspillene blir en del av kommunens arbeid med ny kommuneplan, og revidering av Klimastrategi 2030.

Samtaletemaer - Velg ett 

Svar på spørsmålene i kronologisk rekkefølge. Fyll inn svarene fortløpende i det digitale svarskjemaet: 

Bo og leve i Bærum - svarskjema 

Spørsmål 

 1. Hva er viktig for at du skal trives med å bo og leve i Bærum? Finn gjerne inspirasjon i disse hjelpeordene: arbeid, skole, fritid, sosiale relasjoner, naboskap, fest, kultur, kunst, natur, byliv.
 2. Hva er de tre viktigste punktene fra forrige spørsmål for deg? Forsøk deretter å bli enige om tre punkter i gruppen.
 3. Hva slags omgivelser er viktig for deg, for at du skal trives med å bo og leve i Bærum? Finn gjerne inspirasjon i disse hjelpeordene: natur, grøntområder, sjø, idrettsanlegg, lekeplasser, sentrumsområder, tilgjengelighet, bygninger, variasjon.
 4. Hva er de tre viktigste punktene fra forrige spørsmål for deg? Forsøk deretter å bli enige om tre punkter i gruppen.
 5. Hva kjennetegner et mangfoldig og inkluderende Bærum?
 6. Hva håper dere er annerledes i Bærum i 2040, enn i dag? Hva kan dere bidra med for å få til dette?

Svar på spørsmålene i kronologisk rekkefølge. Fyll inn svarene fortløpende i det digitale svarskjemaet: 

Bærekraftige nabolag - svarskjema

Spørsmål 

 1. Hva er et godt nabolag for deg? 
 2. Hva kjennetegner et klimaklokt nabolag som er godt å bo og leve i?
 3. Hva vil du gjøre for å redusere utslipp av klimagasser?
 4. Hvordan kan ditt nabolag og kommunen jobbe sammen for å sørge for at ditt nabolag blir mer miljø- og klimavennlig?

Svar på spørsmålene i kronologisk rekkefølge. Fyll inn svarene fortløpende i det digitale svarskjemaet: 

Ta vare på det vi har - svarskjema 

Spørsmål 

 1. Hva er det viktig for deg å ta vare på og hvorfor?
 2. Hvordan kommer vi oss fra et bruk og kast-samfunn til et samfunn hvor ressurser utnyttes bedre? For eksempel:
  Hva skal til for at du skal dele flere ting, fremfor å eie?
  Hva skal til for at du skal reparere flere ting, fremfor å kaste og kjøpe nytt?
  Hva skal til for at du skal kjøpe flere ting brukt, fremfor å kjøpe helt nytt?
 3. Klimaklok ressursbruk handler om å redusere forbruk, gjenbruke og reparere, samt kildesortere og gjenvinne. Hva er du selv villig til å gjøre for å bidra til mer klimaklok ressursbruk i Bærum?
 4. Hvordan kan du og kommunen jobbe sammen for å sørge for mer klimaklok ressursbruk?

Samtaletemaer med veileder i PDF

Gjestebud - Bo og leve i Bærum

Gjestebud - Bærekraftige nabolag 

Gjestebud - Ta vare på det vi har