Er din bedrift interessert i bærekraft? Hvordan kan kommunen og næringslivet jobbe sammen for å finne gode løsninger?

Bærum næringsråd, SmartCity Bærum og kommunen arrangerer et frokostseminar for næringslivet, fredag 23. oktober 2020. Frokostwebinaret er en del av kommunens arbeid med ny kommuneplan og revidering av Klimastrategi 2030. 

Program 

 • Kl. 8.30: Velkommen ved Bærum Næringsråd
 • Kl. 8.35: Innledning ved varaordfører Siw Wikan
 • Kl. 8.40: Klimapanelets anbefaling til klimastrategien
 • Kl. 9.00: Klimastrategi2030 ved Kristin Molstad, Bærum kommune
 • Kl 9.15: Bærekraft og kommuneplanens samfunnsdel ved Emilie Helgesen Grud, Bærum kommune
 • Kl.9.30: PwCs Bærekraft 100 rapport og klimaindeks Ved Magnus Young, PWC. Hva er status for bærekraftige forretningsmodeller og bærekraftsmålene i norsk næringsliv? Og hvilke selskaper leder an i klimaomstillingen?
 • Kl. 9.50: Avslutning og invitasjon til ettersnakk ved Unni Larsen, SmartCity Bærum

Pause før ettersnakk slik at alle deltakere får kommet seg inn på den sesjonen de ønsker delta på.

 • Kl. 10.00:
 • Ettersnakk – session A: Reaksjoner til klimapanelets anbefalinger. Innspill til klimastrategi.
 • Ettersnakk – session B: Samarbeid om bærekraftsmålene. Innspill til kommuneplanens samfunnsdel.
 • Cirka kl. 10.30: Avslutning

Påmelding hos Bærum næringsråd

Link til Teams kommer nærmere arrangement på nettsidene til Bærum nærinsråd, og vil også bli sendt til alle påmeldte på e-post i forkant av seminaret.