For å skape et mer attraktivt og klimavennlig sentrumsområde i Sandvika, jobber Bærum for utslippsfri varetransport.

Tre varebiler i Sandvika sentrum

Mer enn 80 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bærum kommer fra transportsektoren, og mer klimaklok varetransport er viktig hvis vi skal klare å kutte utslippene. 

I Sandvika jobber kommunen med å legge til rette for grønn og utslippsfri varetransport. I prosjektet ser kommunen på muligheten for å lage en samlastingsterminal i nærheten av Sandvika sentrum. Samlastingsterminalen vil fungere som en mottaksterminal av varer som skal inn til byen. Fra terminalen kan varer fra flere transportører lastes sammen, og fraktes inn til sentrum med bytilpassede kjøretøy og lastesykler. Det bidrar til flere utslippsfrie kjøretøy i vareleveringen, istedenfor store lastebiler med lite last. Det blir også gjennomført ulike prøveprosjekter med nye og innovative løsninger på grønn varetransport. 

Samarbeid med næringslivet 

En undersøkelse kommunen gjennomførte blant transportører og næringsdrivende i Sandvika, viste at det er stor interesse og engasjement for et vareleveringsprosjekt. Samtlige aktører sa at de opplevde utfordringer i forbindelse med varelevering. Laste- og varetransport tar stor plass i Sandvika, i tillegg til å bidra til utslipp, støy og støv.

Prosjektet for utslippsfri varetransport i Bærum er knyttet opp mot det regionale varelogistikkprosjektet «Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren», som er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, samt Viken fylkeskommune.

Kontaktpersoner