SmartBike Innbyggere er en tidligere låneordning for sykler i Bærum som ble avsluttet i 2020. Bærum kommune jobber med å få på plass et nytt tilbud.

Kvinne står og holder en elsykkel