Kommunen ønsker å bidra økt ombruk i Bærum, og inviterer lokalt næringsliv til å være med å finne løsninger.

Tre personer snakker sammen

Kommunen ønsker at det skal bli lettere for innbyggere i Bærum å skaffe seg brukte ting, samt kvitte seg med produkter som fremdeles er brukbare - på en mer klimaklok måte.

Kommunen ønsker å legge til rette for nye forretningsmodeller som bidrar til mer ombruk, og vil høsten 2020 gjennomføre en innovativ anskaffelse. 

Mer om prosjektet

Bærekraftig ressursbruk er ett av tre hovedtema i kommunens klimastrategi. Avfallsreduksjon og ombruk er de viktigste prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. 

Isi gjenvinningsstasjon mottar mange fullt brukbare produkter. Blant annet møbler, sportsutstyr, leker, tekstiler og mye mer. Mye av dette blir i dag ikke ombrukt. Målet med prosjektet er å bidra til at flere ting får lengre levetid. 

Frem til nå har kommunen hatt avtale med Arba, om ombruk av gjenstander levert til kommunens gjenvinningsstasjon. Kommunen ønsker nå å gi flere næringsaktører tilgang til produktene som fremdeles har en verdi. Ønsket er ikke å erstatte ordninger som finnes i dag, men legge til rette for nye. Målet er å gjøre det enkelt for innbyggere å ha et bærekraftig forbruk og levere ting til gjenbruk, samtidig som kommunen legger til rette for næringsutvikling.  

Ombruksprosjektet er et samarbeid mellom Bærum næringsråd, SmartCity Bærum og kommunen. 

  1. Juni 2020 Invitasjon til markedsdialog Les mer
  2. 27. august 2020 Markedsdialog Les mer
  3. Høsten 2020 Én til én-møter
  4. Uavklart Konkurranse
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktpersoner