Hvordan kan vi få til mer ombruk i Bærum? Kommunen inviterer næringslivet til frokostwebinar 27. august 2020.

Frokostwebinar

Tid
27.08.20 kl. XX
Sted
Digitalt
Frist for påmelding
XX
Blomster og blomsterpotter

Bærum kommune ønsker å bidra til mer ombruk. Det må bli lettere for innbyggere i Bærum å skaffe seg brukte ting, samt kvitte seg med produkter som fremdeles er brukbare på en mer klimaklok måte.

Skal vi klare å få til mer ombruk, må markedet for ombruk videreutvikles. Kommunen ønsker å legge til rette for nye forretningsmodeller som bidrar til mer ombruk, og vil i løpet av 2020? 2021? gjennomføre en innovativ anskaffelse. 

Bakgrunn 

Bærekraftig ressursbruk er ett av tre hovedtema i kommunens klimastrategi. Økt ombruk er en viktig del av dette arbeidet. Ombruk er også trinn to i avfallshierarkiet - en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. 

Kommunens gjenvinningsstasjon mottar i dag mange fullt brukbare produkter. Blant annet møbler, sportsutstyr, leker, byggematerialer og bygningsdeler som rester/kapp og brukte deler, hvitevarer, elektriske apparater og elektronikk (EE), småinteriør, bøker, potteskjulere, kjøkkenredskap, tekstiler, sko, tepper, og mye mer. (Flere typer avfall som for eksempel batterier og farlig avfall er strengt regulert, og omfattes ikke av denne anskaffelsen). Andelen ombruk var i 2018 og 2019 på 49 og 54 tonn. Det utgjør om lag 0,6 og 0,7 prosent av total mengde innlevert husholdningsavfall.

Frem til nå har kommunen hatt avtale med én aktør om ombruk av gjenstander levert til kommunens gjenvinningsstasjon. Kommunen ønsker nå å gi flere næringsaktører tilgang til produktene som fremdeles har en verdi. Ønsket er ikke å erstatte ordninger som finnes i dag, men legge til rette for nye. Målet er å gjøre det enkelt for innbyggere å ha et bærekraftig forbruk og levere ting til gjenbruk, samtidig som kommunen legger til rette for næringsutvikling.  

Frokostwebinar 27. august 2020

Har du en forretningsidé eller ønsker du å vite mer om prosjektet? Bærum næringsråd, SmartCity Bærum og kommunen inviterer til et frokostwebinar 27. august 2020 kl.

Program:

  • Velkommen! Ved ordfører Lisbeth Hammer Krog
  • Bærumsfolk er storkunder på Finn.no
    - Finn.no ved Kathrine Opshaug Bakke
  • Nye muligheter for varehandelen. Hvilke grep kan handelsnæringen ta for å oppnå bærekraft og økt omsetning? - NHO ved Anne-Cecilie Kaltenborn og Leif Bache-Mathisen
  • Når løsnet markedet for Møbelmeglerne som omsetter brukte kontormøbler. - Møbelmeglerne ved Eric Sagen
  • Ombruk og avfallsreduksjon. Kommunen leter etter aktører som ser forretningsmuligheter i produktene Isi gjenvinningsstasjon mottar. - Planlagt anbudskonkurranse annonseres ved Bærum kommune.

Frist for påmelding: 

Kontaktpersoner