Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av historier og erfaringer fra folk i Bærum. I 30 dager lever utvalgte bæringer med én bærekraftig utfordring.

Bilder av bæringer som deltar i prosjektet Bærumsfolk

Hva kan vi i Bærum gjøre for å skape et miljøsmart lokalsamfunn og en klimaklok kommune? Hvilken rolle har du og jeg i det store bildet? Betyr egentlig det vi gjør noe? 

Disse spørsmålene ser vi nærmere på i prosjektet Bærumsfolk. I prosjektet inviteres bæringer til å ta med seg klimasaken hjem. I løpet av 30 dager skal deltagerne gjennomføre én vaneendring i klimavennlig retning. Underveis får deltagerne oppfølging fra forskere, og de blir utfordret til å reflektere over forskjellige sider ved endring. 

Den første runden med Bærumsfolk foregikk i perioden 14. mai til 12. juni i 2019. Alle deltagerne delte sine erfaringer gjennom sosiale medier-innlegg og blogginnlegg på Bærumsfolk.no

Følg Bærumsfolk på Facebook

Prosjektet kjøres i tre runder. Neste runde blir høsten 2019 og siste runde våren 2020. 

Om prosjektet

Prosjektet bygger på metoden cCHALLENGE, og er et samarbeid mellom Bærum kommune og organisasjonen cCHANGE. Prosjektet får støtte fra Akershus Fylkeskommune.

Les mer om forskningen bak prosjektet her.

Kontaktpersoner