Spiller det en rolle hva enkeltpersoner gjør for miljø og klima? Svaret er ja!

Har du lyst til å endre vaner i en mer miljø- og klimaklok retning? Kan du bli flinkere til å kaste mindre mat, spare mer energi eller la bilen stå litt oftere? 

I Bærumsfolk inviterer vi folk til å ta med seg klimasaken hjem. I 30 dager skal utvalgte bæringer leve med én miljø- og klimaklok utfordring.

Følg med på Bærumsfolk i april og mai 2022 

Fra 25. april til 23. mai 2022 gjennomfører kommunen en runde av Bærumsfolk. Du kan følge alle deltagerne underveis. 

Se hvordan det går med deltagerne her 

Følg Bærumsfolk på Facebook

Hvorfor gjennomfører vi Bærumsfolk?  

Skal vi klare å redusere klimagassutslippene og få til en mer bærekraftig utvikling, må vi alle bidra. Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av historier og erfaringer fra folk i Bærum. Gjennom kampanjen vil kommunen vise hvor viktig hver enkelt er i utviklingen av et mer miljø- og klimaklokt samfunn.

Kommunen har hittil gjennomført to runder av Bærumsfolk. Den første runden foregikk mellom mai og juni i 2019, og den andre mellom oktober og november i 2019. Alle deltagerne delte sine erfaringer gjennom sosiale medier-innlegg og blogginnlegg. 

I en spørreundersøkelse sendt ut etter prosjektslutt rapporterte alle deltagerne at en ny vane var etablert, og at de helt eller delvis ville fortsette med endring etter prosjektslutt.

Prosjektet bygger på metoden cCHALLENGE, og er et samarbeid mellom Bærum kommune og organisasjonen cCHANGE.

Her kan du lese mer om forskningen bak prosjektet

Her kan du lese mer om kommunens klimastrategi og arbeidet med klimaklok kommune. 

Kontaktpersoner